Är det dags att avlägga apporteringsprov? Så här går det till:

 

Utdrag från FA:s hemsida, jaktprovsregler 2022, sidan 18.

12. APPORTERINGSPROV
Ändamål är att prova deltagande hundars elementära förutsättningar för apportering och lämplighet vid eftersök av skadad eller död fågel.

  • Bedöms av FA:s jaktprovsdomare och honnörsdomare.
  • Provet är inofficiellt och endast en klass förekommer.
  • Vid provet tilldelas endast godkänd eller ej godkänd.

För godkänd ska hunden effektivt söka, finna och avlämna minst tre av fyra fåglar och i funnet skick avlämna dem i förarens hand. Lämpligaste viltslag är jaktbar fågel av god kvalitet godkänd av domaren. Även andra fågelarter kan användas. Frusen eller torkad fågel godkänns ej.

Provet genomförs i relativt öppen terräng med god överskådlighet. Sökområdet ska vara cirka 50×50 meter. Tre skott ska avlossas och fyra fåglar ska användas.

Vid utplacering av fågel ska hunden, kopplad, ges möjlighet att se när två fåglar kastas i samband med skott. Två fåglar utlägges därefter diskret så att hunden inte kan observera var de placeras. I samband med detta avlossas det tredje skottet.

Apporteringen påbörjas först när samtliga fyra fåglar är utlagda.

Föraren ska stå still på startplatsen.

Jaktprovsreglerna finns att ladda ner från FA:s hemsida:
https://fa-avance.se/jaktprovsregler-anvisningar-policy-riktlinjer/

FA:s domarlista finner du här:
https://fa-avance.se/kommitteer/fa-du/domare/domarelista/