Bli medlem i lokalklubben Västsvenska Fågelhundsklubben

Hej och välkommen till Västsvenska Fågelhundsklubbens webbsajt!

VFK är en förening för alla som är intresserade av brittiska stående fågelhundar och boende i västsverige. Brittiska stående fågelhundar är samlingsnamnet för raserna Gordonsetter, Engelsk setter, Irländsk röd setter, Irländsk röd och vit setter och Pointer. Vi i VFK arbetar för att värna om våra hundars jaktliga egenskaper i kombination med ändamålsenlig exteriör. Varje år anordnar vi träningar, utställningar och jaktprov. Andra aktiviteter som brukar röna stor uppskattning är våra middagar och fester som forum för trevlig gemenskap samt en outtömlig möjlighet att prata hund och jakt.

Som medlem i VFK är du välkommen att delta på alla våra aktiviteter. Passa på att utvecklas tillsammans med din hund men också att umgås med andra två- och fyrbenta. Vi ses!

Styrelsen

 

Hur blir jag medlem?

Medlem är alla de som betalat medlemsavgiften i någon av specialklubbarna, SGSK, SISK, SPK och SSK och av FA blivit inplacerade i klubben. Inplaceringen är i stort beroende på bostadsorten. Läs allt om medlemskap på FA:s sida medlemskap i en specialklubb>>>

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta någon i VFK:s styrelse.

Välkommen att besöka våra aktiviteter!

 

Årsbok

FA ger ut en årsbok där samtliga samtliga domarreferat från jaktprovsverksamheten och de olika specialklubbarnas stamböcker, medlemsmatriklar och årsredovisningar publiceras.