Anvisningar KM apport

Bedömningen bör genomföras i relativt öppen terräng med god överskådlighet. Sökområdet ska vara cirka 100×100 meter. Sex fåglar skall användas, företrädesvis rapphönor och fasaner.  Rekommenderad fördelning är fyra rapphönor och två fasaner. Tre skott skall avlossas i samband med att fåglarna läggs ut. Vid utplacering av fågel ska hunden, kopplad, ges möjlighet att se när fyra fåglar kastas, två stycken i samband med skott och två utan skott. De två återstående fåglarna läggs sedan ut på sådant sätt att hunden inte kan observera var de placeras. I samband med detta avlossas det tredje skottet. Apporteringen påbörjas först när samtliga sex fåglar är utlagda. Föraren får röra sig inom sökområdet längs en tänkt mittlinje och genom uppmuntran hjälpa och påverka sin hund.

Apporteringen sker på tid och den hund som på kortast tid apporterar in flest fåglar vinner.

Hunden ges möjlighet att söka efter fåglarna i fem minuter varefter söket avbryts och hunden tillgodoräknas de då in apporterade fåglarna.

Skulle slutresultatet bli lika för två eller fler hundar kan domaren genom bedömning av sökets uppläggning, fågelhantering och avlämning utse en vinnare. Domaren kan också välja att utse vinnaren genom utslagstävling.

 


 

Sten Johanssons Vandringspris för bästa dressyrapportör

Priset som är ett pris i dressyr ska vara ständigt vandrande och kan endast erövras av medlem i Västsvenska Fågelhundsklubben som med egen hund deltar i tävlingen.

  1. Hunden skickas ut minst ett hundra meter (avståndet ska vara utmärkt av arrangören) där den på signal ska stanna (stanna, ligg eller sitt).
  2. Hunden kallas in och sätts jämte föraren.
  3. Hunden skall sitta okopplad vid förarens sida på ett avstånd av ca 2 meter under tiden som ett apportobjekt, fågel eller stor apportbock (ej dummy) läggs ut av person som går ca 20 meter ut, slänger iväg apporten så långt som möjligt samtidigt som skott avlossas.
  4. Hunden skickas ut på apport, stannas (stanna, ligg eller sitt) på förarens signal efter ca 15 meter. Därefter ska hunden på förarens kommando fortsätta apportsöket, hämta in detsamma och överlämna det till föraren.

Om två eller fler hundar, efter genomförd apport, anses lika duktiga genomförs en utslagstävling där förarna skickar ut hundarna och stannar dem på kommando och här bedöms läggandet som bättre än annat stopp. Den som kan skicka ut sin hund längst och på kommando stannar/lägger den anses som vinnare.

Domaren dömer, enligt statuterna, efter fritt skön.