2019 Skogsfågeldag med Eric Ringaby


Dagen startar med Eric Ringaby och hans ofantligt stora kunskaper om orre och tjäder.


Lunch som Martin med fru lagat åt oss


Här visar Eric hur mycket tallbarr som finns i krävan.


Så här ser en bra biotop för skogsfågel ut.


En riktigt finfin skogsfågelskog.