2, 9 och 16 oktober

Fältträningskurs, Alvhem

26-27 november

Skogsprov, norra Dalsland