Apportkurs start den 21 januari

Apportkurs startar den 21 januari 2018 i Götene. Kursen kommer att pågå under

4 tillfällen. Läs mer under aktiviteter.