Årsmöte 2021 inställt

Styrelsen har beslutat att nyttja möjligheten om att skjuta upp årets möte till mars 2022 enligt svenska kennelklubbens dispensregler.

Den pågående pandemin som håller oss alla i ett järngrepp och styr över våra göranden och låtanden, påverkar självklart också vår föreningsverksamhet. Rådande regler och restriktioner innebär att det inplanerade årsmötet den 13 mars inte går att genomföra på traditionellt vis.

Vi har försökt att hitta alternativa möjligheter men inte kommit fram till någon acceptabel lösning. På senaste styrelsemötet den 27 januari tog vi därför ett enhälligt beslut om att nyttja svenska kennelklubben dispens, det vill säga att skjuta upp årets möte till mars 2022.

Det innebär att mandatperioderna för samtliga i styrelsen förlängs med ett år och att sittande styrelse alltså sitter kvar under det kommande året. Samtliga styrelseledamöter har accepterat detta.

Beslutet påverkar även genomförandet av klubbmästerskapet i apport men det hoppas vi kunna genomföra vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret.

Vi håller nu tummarna för att att läget ser annorlunda ut om ett år när det åter är dags för årsmöte och att våra liv, både privat och i föreningen, har återgått till det mer normala.

//Styrelsen

 

SKK om möjligheten att skjuta upp årsmöten

Klubbar som haft sina årsmöten under 2020 har en generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller om revisorerna inte anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla mandattider i klubben förlängs med ett år.

Här finns mer information om svenska kennelklubbens ståndpunkter, restriktioner och rekommendationer i frågan: https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/ars–och-fullmaktigemoten/