Jaktprovsregler och konditionsträning

När vi anmäler oss till jaktprov och utställning intygar vi på FA:s blankett att vi tagit del av och accepterar FA/SKK:s regler/anvisningar för jaktprov och utställning. Men, frågor och tolkningar kan ändå dyka upp.

VFK bjöd därför in Thore Larsson, jaktprovsdomare, för att gå igenom gällande jaktprovsregler och ge oss medlemmar möjlighet att ställa frågor runt dessa.

– Under 2016 arbetade vi inom FA/DURK om jaktprovs-reglerna, även utställningsreglementet. Vi slängde allt och började om från början. Häftet ni har i handen är resultatet av 2000 arbetstimmar, berättar Thore.

Jaktprovens ändamål är att under jaktmässiga former värdera hundarnas jaktegenskaper till gagn för avel och jakt och ska genomföras som praktisk jakt på hönsfågel tillåten för jakt samt på morkulla.

– För att proven inte ska utvecklas till hundtävlingar infördes viltpris (VP) för att förstärka jaktinslaget. Det ska i öppen klass och segrarklass alltid fällas fågel om jakttabell tillåter och tillfälle ges, förklarar Thore.

Vi fick dessutom se filmer på olika fågelsituationer där Thore bad oss åhörare ge våra bedömningar och motivera varför. En riktigt bra övning där det blev så tydligt hur olika vi uppfattar det vi ser.

– Det är domaren som ska verkställa bedömningen efter fritt skön med ledning av gällande regler och anvisningar. Men självklart ska bedömningen göras så instruktiv och tydlig som det är möjligt, avslutar Thore.

 

Kondition och styrka inför jakt- och provsäsong

Efter genomgång av jaktprovsregler var det dags för massör & fysioterapeut Marie Ostheller att berätta och svara på frågor om hur vi bör träna våra hundar inför jakt- och provsäsong för att förebygga uppkomsten av skador.

Utifrån våra hundars arbetssätt rekommenderar Marie intervall- och balansträning.

1. Lägg upp en plan.

2. Se till att det är en allsidig träning; simning, cykel, terräng.

3. Lägg in 10 minuters uppvärmning innan träningspasset och 10-20 minuter nedvarvning efter.

4. Två vilodagar per vecka.

 

Katarina Hansson, medlem i VFK, var med på klubbdagen och summerar sina intryck


Det var intressant och lärorikt att få höra hur tankarna gått när man valt att skapa nya regler för jaktprov och utställning. Det blev även en intressant diskussion om hur en bedömning ska gå till när det gäller viltpris.

Thore visade oss filmer där han  berättade vad som vad var plus  respektive minus på hundarna, blev bra diskussioner med medlemmarna på plats.

Fysioterapeut Marie var med för andra gången och påminde oss om vikten av en allsidig träning samt att värma upp våra hundar innan vi släpper dem OCH att planera in vilodagar för våra fyrbenta vänner. Vi ställer ju ganska stora krav på våra hundar i många olika typer av terränger så att låta en fysioterapeut känna över våra hundar en gång per år är ett bra tips som jag tar med mig.

 

 

…Suss Magnusson…