Julhälsningar från styrelsen

Foto: Katarina Hansson

Snart har större delen av fågelsäsongen gått till ända, kvar finns dock fasanjakten ännu en liten tid och vinter/ vårjakt och träning på ripa norrut.

Det passar så här inför jul och nyår att gör en liten summering av den säsong som nu närmar sig sitt slut.

VFK hade sin första stora aktivitet i och med utställningen på Strömma med ett mycket stort antal utställda hundar. Tack vare en grupp hängivna och rutinerade medlemmar som lade ner mycket arbete så gick utställningen bra. I början på mars så hade vi årsmöte på Tångahed.Vi startade med vårt klubbmästerskap i apportering på Tubbetorp. Vinnare blev Thomas Oden med Kaselyckans Eskort.

Väl tillbaka på Tånga Hed fick vi lyssna till Carl-Johan Brinneberg från Svenska Jägareförbundet som höll ett intressant föredrag. Efter KM i apport, föredrag och årsmöte så avnjöt vi en trevlig måltid med mycket skoj och gamman, givetvis förekom ett och annat samtal om hundar och jakt.

I maj hölls också vår traditionsenliga utställning för stående fågelhundar i Skara och under vår och sommar så hade vi skytteträning och senare även ett antal hundträningar både i Västergötland och i Halland.

De som jagade ripa i fjällen fick olika upplevelser då det var stor variation i både tillgång och stora skillnader på hur fåglarna var utväxta beroende på var man jagade. Sådan är nu jakten, vi människor råder icke över naturen utan vi må anpassa oss till den

I slutet av september hade vi också vårt huvudprov ihop med pointerklubbens huvudprov. Resultat från detta finner ni på vår hemsida. Provsäsongen avslutades med KM i fält, vinnare blev Bengt Stenson med Gordon Settern Åshöjdens Baron De Ley.

Årets sista stora aktivitet blev jaktträning och tillvaratagande av vilt (både beredning tillagning och spis) i Västergötland.

Att genomföra dessa aktiviteter bygger på två saker en stor insats från våra medlemmar och att vi sedan får en god uppslutning på aktiviteterna.

Vi vill med denna resumé rikta ett stort tack till alla som hjälp till och till alla våra medlemmar och önska en

God jul och ett riktigt gott 2016.

Styrelsen för Västsvenska Fågelhundsklubben