Klubbmästerskap i Apport

Då klubben fått en penninggåva att använda till apportpriser, så har styrelsen bett provkommittén att utarbeta regler för apportmästerskapet. Nedan finns det förslag som man tagit fram och som vi prövar vid årsmötet 2015.

KM i apport
Apportmästerskap utformat likt apporttest
Lottning av startordning
6 fåglar läggs ut
5 min sök(släpp)
Fåglar skall avlämnas korrekt samt i funnet skick (ej tuggade)

Poängräkning:
1 Flest fåglar
2 Vid lika många fåglar fasan värderas högre än rapphöna
3 Tid

För att erhålla titeln Apportmästare skall minst tre fåglar hämtas
Fritt apportsök premieras
Domaren dömer efter eget skön

Medtag gärna apportfågel (skall godkännas av domaren)