Lydnadskurs för stående fågelhundar 2 april

Christer Bjarnesund kommer att hålla en lydnadskurs med början söndagen den 2 april.

Vi samlas på Tuve kyrkas parkering, Hisingen. kl 15.00.
Kursen kommer att vara 5 tillfällen och kostar 500 kr per hund.
Anmälan och frågor till Christer: 070-720 18 92 eller christer.bjarnesund@brabil.se