Träningsdagar i Halland och Vårgårda

Nu finns info angående träningstillfällena under respektive datum till vänster ( på förstasidan under kalendariumet ) Betala in i förväg till VFK´s postgiro 619301-5, ange namn.