För inbetalning till klubben
Plusgirokonto nummer: 61 93 01-5
Bankkonto nummer: 99604206193015
IBAN (betalning från utlandet): SE4695000099604206193015
Swishbetalning: till nummer 1233900263

 

 

Leverantörsinformation
Andra organisationer och leverantör med F-/FA skatt
Utbetalning görs mot faktura
Föreningens organisationsnummer: 849400-5864
Faktureringsadress: Västsvenska Fågelhundsklubben, c/o Marianne Harr,
Hyggesvägen 14 lgh 1204, 433 48 Partille
ange referensperson
Ersättning uppdrag/utlägg/reseersättning
Gäller domare och andra funktionärer
FA:s blankett ”reseersättning domaruppdrag”
Egen blankett ”Ersättning”; hämtas via kassören
marianne.harr.mh(a)gmail.com