ÖNFK – Övre Norra Fågelhundsklubben
VBFK – Västerbottens fågelhundsklubb
SNFK – Södra Norrbottens Fågelhundsklubb
NNFK – Nedre Norra Fågelhundsklubben
MFK – Mellansvenska Fågelhundklubben
ÖSFK – Östsvenska Fågelhundklubben
GFK – Gotlands fågelhundklubb
ÖFK – Ölands Fågelhundsklubb
SFK – Södra Fågelhundklubben

Svenska Setterklubben för Engelsk setter
Svenska Pointerklubben
Svenska Irländsk Setterklubben
Svenska Gordonsetterklubben

Norsk Pointerklubb
Dansk Pointerklubb
Finska Pointerklubben
Svenska Jägareförbundet – Jakttider

SKK Hunddata