Lokalklubbar

ÖNFK – Övre Norra Fågelhundsklubben
VBFK – Västerbottens fågelhundsklubb
SNFK – Södra Norrbottens Fågelhundsklubb
NNFK – Nedre Norra Fågelhundsklubben
MFK – Mellansvenska Fågelhundklubben
ÖSFK – Östsvenska Fågelhundklubben
ÖFK – Ölands Fågelhundsklubb
SFK – Södra Fågelhundklubben

 

Specialklubbar

FA – Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott
Svenska Setterklubben för Engelsk setter
Svenska Pointerklubben
Svenska Irländsk Setterklubben
Svenska Gordonsetterklubben

 

Övrigt

SKK Hunddata
Rasdata.nu