2019 Väla


Samtliga deltagare


Sören och Nova


Martin och Tom Collins


Margareta och Titan


Leif och Eskil


Katarina och Lystra


Kajsa och Ozzy


Conny och Tello