Huvudprov den 16-17 oktober 2021 >>

Fältprov den 27 september 2021 >>

Vårprov den 27 mars 2021 >>


huvudprov 16-17 oktober 2021

Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens huvudprov den 16–17 oktober 2021

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till huvudprov den 16-17 oktober, 2021. Provet kommer att äga rum i Falköping där vi hoppas få se många fina prestationer och premieringar.

Program

 • Lördag 16/10
  Två partier unghundsklass/öppen klass. Tid och plats för upprop meddelas här på VFK:s webbsajt.
 • Söndag 17/10
  Ett parti unghundsklass/öppen klass samt ett parti segrarklass. Tid och plats för upprop meddelas här på VFK:s webbsajt.

Begränsningar

Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler.

Provledare

Claes Lindquist
Telefon: 070-553 33 20
E-post: claeslindquist@hotmail.com

Kommissarie

Pia Jelkeståhl, Assleröd 340, 463 93 Västerlanda
Telefon: 070-827 27 34
E-post: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Thore Larsson och Hans-Allan Eliasson.

Anmälan

 • Anmälan på FA:s blanketter mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blankett finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
 • Vänligen fyll i bank- och kontonummer för eventuell återbetalning av startavgift. om uppgifter saknas återbetalas ej anmälningsavgiften.
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan. OBS! Fotad godtages ej.
Anmälningsavgift
 • 700 kr per start/dag sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5. Ange hundens regnr, namn och klass på betalningen.
 • Betalning från utlandet IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015, BIC/SWIFT: NDEASESS.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angivit kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 1 oktober ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

Startlistor

Publiceras här på VFK:s webbsajt.

Förläggning och boende

Förläggning och boende är på Tånga Heds Camping i Vårgårda, Telefon: 0322-624311, sandra@tangahed.se

Pris per natt

Enkelrum 350:-*
2-bäddsrum 500:-’
Flerbäddsrum från 250:-/person*
*Tombäddstillägg tillkommer 100:-/bädd

Lakanspaket inkl handduk: 150:-/person
Förbeställt städ 200:-/rum

Det finns möjligheter att hitta alternativa boenden i trakten runt omkring.

Gemensam middag lördagen den 17 oktober

På lördag kväll serveras gemensam middag. Information kommer senare här på VFK:s webbsajt.

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar

Vi reserverar oss för ändringar/begränsningar i programmet som kan tillkomma på grund av det rådande läget med covid-19 pandemin.

Varmt välkomna!

fältprov 27 september 2021

Startlista fältprov i Halland 27 september 2021

Provledare

Carl-Fredrik Stolt

Domare

Kjell Gustafsson

EST Herrskapets A Touch Of Rose               Karin Larsson
IRSH Torholmens AG Sniper                         Helena Elfors
EST Finnlidens Hallon                                    Katarina Hansson
GST Coachman’s Fab Fanny For Martinis    Fredrik Gustafsson
IRST Red Garlic’s Pommac                            Karin Ehweiner
EST Högfjällshundens Jackie                        Lena Hagerlund
PH Gamekeeper’s Boys Will Be Boys           Sandra Carlander
PT Kokanees Bibbi                                         Per Ola Brekke
EST Herrskapets The Golden Rose              Per-Olof Eriksson
PH Top Point Faravid                                     Ulf Johansson
RVST Rubra Alba Doris Day                          Anna Corin
ESH Herrskapets Topnotch                          Charlotta Sundqvist
ESH Hagalidens My Sweet Lord                   Charlotta Sundqvist
PH East Meadows Red Hot Chili                   Susanne Legneskog


Deltagarlista fältprov i Halland 27 september 2021

Provledare

Carl-Fredrik Stolt

Kommissarie

Claes Lindquist, telefon: 070-553 33 20

Domare

Kjell Gustafsson

Samling och upprop

PM utskickat per mejl.

Vi hoppas på en fin dag i marken.

Varmt välkomna!

VFK:s styrelse

UKL

EST Finnlidens Hallon                                    Katarina Hansson
GST Coachman’s Fab Fanny For Martinis     Fredrik Gustafsson
EST Högfjällshundens Jackie                        Lena Hagerlund
IRST Red Garlic’s Pommac                           Karin Ehweiner
EST Herrskapets A Touch Of Rose               Karin Larsson
IRSH Torholmens AG Sniper                         Helena Elfors
PH Gamekeeper’s Boys Will Be Boys           Sandra Carlander
PH Södersjöns Hot Spot                                Pia Jelkeståhl
PH Gamekeeper’s Zig-Zag                            Carl-Fredrik Stolt

Ökl

EST Herrskapets The Golden Rose              Per-Olof Eriksson
ESH Herrskapets Topnotch                           Charlotta Sundqvist
IRVST Rubra Alba Doris Day                        Anna Corin
PH Top Point Faravid                                    Ulf Johansson
ESH Hagalidens My Sweet Lord                   Charlotta Sundqvist

Reserver

PT Kokanees Bibbi.                                     Per Ola Brekke
PH East Meadows Red Hot Chili                 Susanne Legneskog


Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens fältprov den 27 september 2021

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till fältprov den 27 september 2021 i Halland. Provet kommer att äga rum i Mark där vi hoppas få se många fina prestationer och premieringar.

Program

Ett parti unghundsklass/öppen klass där unghundar har förtur. Plats och tid meddelar i PM.

Begränsningar

Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler.

Provledare

Pia Jelkeståhl
Telefon: 070-827 27 34
E-post: piajelkestahl@gmail.com

Kommissarie

Claes Lindquist
Telefon: 070-553 33 20
E-post: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Kjell Gustafsson

Anmälan

 • Anmälan på FA:s blanketter mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blankett finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
 • Vänligen fyll i bank- och kontonummer för eventuell återbetalning av startavgift.
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan. Skannad från originalstamtavlan.
Anmälningsavgift
 • 700 kr sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5. Ange hundens regnr, namn, klass och provdag på betalningen.
 • Betalning från utlandet IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015, BIC/SWIFT: NDEASESS.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angivit kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 17 september ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

Varmt välkomna!

vårprov 27 mars 2021

Resultat VFK:s vårprov 27 mars 2021

VFK gratulerar följande ekipage som gick till pris.

I parti 1, förmiddagspartiet, blev det en pristagare.
3 Ökl PH Black Luckys Eddy ägare & förare Filip Silverhielm
Domare: Carl-Fredrik Stolt.

I parti 2, som gick på eftermiddagen, blev det två pristagare.
1 Hp Ukl PT Gamekeeper´s Zebra, ägare & förare Carl-Fredrik Stolt
1 Ukl PH V-skalets Vide, ägare & förare Martin Hallberg
Domare: Kjell Gustafsson.


Deltagarlista vårprov i Halland 27 mars 2021

Provledare

Martin Hallberg 070 9474203

Kommissarie

Pia Jelkeståhl 070 8272734

Domare

Carl-Fredrik Stolt och Kjell Gustavsson

Samling och upprop

Meddelas per mejl.

Kom ihåg

 • Ta med apportbevis för de hundar som behöver det.
 • Statligt jaktkort.
 • Medhavd lunch äter vi i marken.

Med anledning av rådande covid-19 pandemi

 • Stanna hemma om du har förkylningssymptom.
 • Vi tänker på att hålla avstånd till varandra.
 • Inga åskådare kan närvara på proven.

Vi hoppas på en fin dag i marken.

Varmt välkomna!

VFK:s styrelse

Lördag kl 08:00

Domare: Carl-Fredrik Stolt

ÖKL

ESH Herrskapets Top Notch                       Lotta Sundqvist
PH Black Luckys Eddy                                Filip Silfverhielm
PH Top Point Faravid                                  Ulf Johansson
EST Hagalidens Fiorella                             Christian Drott
PT East Meadows Zingo                             Susanne Legneskog/Martin Hallberg

Lördag ca kl 12:00

Domare: Kjell Gustavsson

UKL

PH Boys Will Be Boys                                 Sandra Carlander
PH V-Skalets Vide                                       Martin Hallberg
ESH Herrskapets Almost Perfekt                Leif Josefsson
PT Gamekeeper´s Zebra                            Kalle Stolt

ÖKL

IRSH Ripfinnarens EP Chilli                       Fredrik Nilsson
PH Rallarjans Achilles                                Douglas Larsson


Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens vårprov i Halland den 27 mars 2021

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till fältprov den 27 mars, 2021. Provet kommer att äga rum i Mark där vi hoppas få se många fina prestationer.

Provet genomförs enligt SKK:s uppdaterade covidregler >>>

Program

Lördag 27 mars Ukl/Ökl

Samling

Meddelas via PM.

Begränsningar

Max ett parti UKL/ÖKL. Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler.

Provledare

Claes Lindquist, telefon: 070-553 33 20, mejl: claeslindquist@hotmail.com

Kommissarie

Pia Jelkeståhl, telefon: 070-827 27 34, mejl: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Carl-Fredrik Stolt

Anmälan

 • Endast medlemmar från VFK, ÖFK och SFK kan anmäla.
 • Anmälan ifylld på FA:s blankett mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blanketten finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan. Skannad från originalstamtavlan.
Anmälningsavgift
 • 650 kr start/dag sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5.
 • Ange hundens registreringsnummer, namn, klass och provdag på inbetalning.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angett kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 19 mars ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

Startlista

Publiceras här på VFK:s webbsajt.

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

Vi reserverar oss för ändringar/begränsningar i programmet som kan tillkomma på grund av det rådande läget med covid-19 pandemin.

Varmt välkommen!