Resultat VFK:s vårprov 27 mars 2021

VFK gratulerar följande ekipage som gick till pris.

 

 

 

 

 

I parti 1, förmiddagspartiet, blev det en pristagare.
3 Ökl PH Black Luckys Eddy ägare & förare Filip Silverhielm
Domare: Carl-Fredrik Stolt.

I parti 2, som gick på eftermiddagen, blev det två pristagare.
1 Hp Ukl PT Gamekeeper´s Zebra, ägare & förare Carl-Fredrik Stolt
1 Ukl PH V-skalets Vide, ägare & förare Martin Hallberg
Domare: Kjell Gustafsson.

 


Deltagarlista vårprov i Halland 27 mars 2021

 

Provledare

Martin Hallberg 070 9474203

Kommissarie

Pia Jelkeståhl 070 8272734

Domare

Carl-Fredrik Stolt och Kjell Gustavsson

 

Samling och upprop

Meddelas per mejl.

 

Kom ihåg

 • Ta med apportbevis för de hundar som behöver det.
 • Statligt jaktkort.
 • Medhavd lunch äter vi i marken.

 

Med anledning av rådande covid-19 pandemi

 • Stanna hemma om du har förkylningssymptom.
 • Vi tänker på att hålla avstånd till varandra.
 • Inga åskådare kan närvara på proven.

 

Vi hoppas på en fin dag i marken.

Varmt välkomna!

VFK:s styrelse

 

Lördag kl 08:00

Domare: Carl-Fredrik Stolt

ÖKL

ESH Herrskapets Top Notch                       Lotta Sundqvist
PH Black Luckys Eddy                                Filip Silfverhielm
PH Top Point Faravid                                  Ulf Johansson
EST Hagalidens Fiorella                             Christian Drott
PT East Meadows Zingo                             Susanne Legneskog/Martin Hallberg

 

Lördag ca kl 12:00

Domare: Kjell Gustavsson

UKL

PH Boys Will Be Boys                                 Sandra Carlander
PH V-Skalets Vide                                       Martin Hallberg
ESH Herrskapets Almost Perfekt                Leif Josefsson
PT Gamekeeper´s Zebra                            Kalle Stolt

ÖKL

IRSH Ripfinnarens EP Chilli                       Fredrik Nilsson
PH Rallarjans Achilles                                Douglas Larsson

 


Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens vårprov i Halland den 27 mars 2021

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till fältprov den 27 mars, 2021. Provet kommer att äga rum i Mark där vi hoppas få se många fina prestationer.

Provet genomförs enligt SKK:s uppdaterade covidregler >>>

 

Program

Lördag 27 mars Ukl/Ökl

Samling

Meddelas via PM.

Begränsningar

Max ett parti UKL/ÖKL. Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler.

 

Provledare

Claes Lindquist, telefon: 070-553 33 20, mejl: claeslindquist@hotmail.com

Kommissarie

Pia Jelkeståhl, telefon: 070-827 27 34, mejl: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Carl-Fredrik Stolt

 

Anmälan

 • Endast medlemmar från VFK, ÖFK och SFK kan anmäla.
 • Anmälan ifylld på FA:s blankett mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blanketten finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan. Skannad från originalstamtavlan.
Anmälningsavgift
 • 650 kr start/dag sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5.
 • Ange hundens registreringsnummer, namn, klass och provdag på inbetalning.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angett kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 19 mars ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

 

Startlista

Publiceras här på VFK:s webbsajt.

 

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

Vi reserverar oss för ändringar/begränsningar i programmet som kan tillkomma på grund av det rådande läget med covid-19 pandemin.

 

Varmt välkommen!