Utställning i Skara den 25 maj, 2024

Varmt välkommen till Västsvenska Fågelhundsklubbens utställning för samtliga brittiska stående fågelhundar i Skara lördagen den 25 maj, 2024!

Domare

Marina Bengtsson

Kommissarie

Inger Östh, Skårby 620, 442 93 Kareby

För upplysning kontakta Inger Östh 070-569 71 72 ellerKatarina Hansson 070-483 24 09

Anmälan

Använd FA:s blankett som ifylld skickas till Inger via post till ovanstående adress eller via mejl vfk.utstallning@gmail.com

Anmälningsavgift

Valpklass (inofficiell) 4-6 månader        200:-Valpklass (inofficiell) 6-9 månader.       200:-

Veteran / Champion                              200:-

Övriga klasser                                       325:-

Avgiften sätts in på VFK:s postgirokonto 61 93 01-5. OBS! Ange hundens namn och ras på inbetalningen.

Sista anmälningsdag

Senast den 15 maj ska ifylld anmälan och avgift vara kommissarien tillhanda.

Välkommen!