OBS! Ändringar VFK:s vårprov 28 mars 2020

SKK har i dag den 27 mars 2020 gått ut med nya restriktioner ( SKK om covid-19 >>> )
De nya restriktionerna innebär att vi, för att kunna genomföra provet, måste decimera antalet provdeltagare. Högst tio personer får närvara vilket innebär att antalet provdeltagare blir nio + domaren. Med dessa nya regler att följa har provledningen tvingats göra en ny lottning bland provdeltagarna, Ny deltagarlista nedan.
Det innebär också att endast hundförarna får närvara vid provet, med andra ord inga åskådare!
Vi beklagar de hastiga förändringarna och de besvär det kan medföra men som arrangör är vi tvungna att följa angivna bestämmelser.
VFK:s styrelse

OBS! Ny deltagarlista VFK:s vårprov 28/3 2020

UKL

EST Åshamras La Vega                           Sandra Carlander
PT Östbergets Äzzla                                 Marie Frändegård
EST Hagalidens Carmencita                    Kjell Gustafsson
EST Miss Sara Av Alstedlund                   Sylva Flygare
PT Gamekeeper´s Senta                          Carina Uhlén

ÖKL

EST Lystra Du Milobre De Bouisse           Katarina Hansson
GSH Sansetters Together                         Lena Sanfridsson
PH Top Point Milton                                   Maria Rydlöv
EST Herrskapets Oh Pretty Rose             Inger Östh

Reserver

EST Hagalidens Fiorella                             Christian Drott
IRST Remkilens X- Brända                         Eva Magnusson
EST Hagalidens Blackbird                          Claes Lindström
IRSH Malstabodarnas Star                         Claes Kennedy
IRSH Ripfinnarens EP Chilli                        Fredrik Nilsson
PH Top Point Perdey                                   Alexander Bennergård
ESH Herrskapets Official Champion           Leif Josefsson
EST Rotuas Oh Khaleesi                            Ingrid Olofsson

 


Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens vårprov i Halland den 28 mars 2020

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till vårprov den 28 mars, 2020. Provet kommer att äga rum på marker i Halland.

 

Provledare

Inger Östh

Kommissarie

Pia Jelkeståhl, Assleröd 340, 463 93 Västerlanda. Telefon: 070-827 27 34.
Mejl: vfk.jaktprov@gmail.com

 

Program

Lördag 28 mars, 1 parti UKL/ÖKL.

 

Anmälningsblankett

 • Blanketten finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
 • Anmälan ifylld på FA:s blankett mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Vänligen fyll i bank och kontonummer för eventuell återbetalning av startavgift.
 • För utlandsregistrerad hund ska kopia på stamtavlan bifogas med anmälan.

 

Anmälningsavgift

 • 650 kr start sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5.
 • Ange hundens registreringsnummer, namn och klass.
 • Utlandsbetalningar: IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015, BIC/SWIFT: NDEASESS.

 

Sista anmälningsdag

Senast den 20 mars ska anmälningsblankett och avgift vara kommissarien tillhanda.

 

Begränsningar

1 parti UKL/ÖKL, i övrigt enligt FA:s jaktprovsregler.

 

Domare

Carl-Fredrik Stolt

 

Upprop

Uppgifter om plats och tid för samling och upprop kommer att skickas till deltagarna i ett PM.

 

Övrigt

 • Startlistor kommer att publiceras på här på VFK:s webbsajt.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
 • Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

 

Varmt välkommen!