Styrelsen

Ordförande
Pia Jelkeståhl
Västerlanda
piajelkestahl(a)gmail.com
070-827 27 34
Vice ordförande
Martin Hallberg
Varnhem
martinhallberg8(a)gmail.com
070-947 42 03
Sekreterare
Inger Östh
Kareby
inger.osth(a)gmail.com
0303-22 27 89
070-569 71 72
Kassör
Roland Magnusson
Kållered
stigroland.magnusson(a)telia.com
070-588 14 32
Ledamot
Katarina Hansson
Munkedal
katarinahansson(a)hotmail.com
070-483 24 09
Ledamot
Claes Lindquist
Hovås
claeslindquist(a)hotmail.com
070-553 33 20
Ledamot
Marie Söderhagen
Äspered
stugtokig(a)gmail.com
072-21 92 92
Suppleant
Joakim Andersson
Lidköping
joakim(a)jakthundsdressyr.se070-950 06 47
Suppleant
Christer Bjarnesund
Göteborg
christer.bjarnesund(a)brabil.se
070-720 18 92

Kommittéer

Aktivitetskommittén
Provkommittén
Utställningskommittén

Övrigt

Lokalklubbsredaktör
Vakant
Prisförvaltare
Vakant
Koordinator Norgematchen
Vilande
Valberedning
Anders Groenendaal
Gert Jeppsson
Mikael Söderhagen
Revisorer
Berit Mattson
Fredh Sigurdsson
Mattias Olsson