Efter att vi i dag fått besked av markägaren att den mark som var avsatt för vårt prov för tillfället inte håller måttet som provmark, har vi tvingats ta beslutet att ställa in vårt fältprov den 9 april.

Vi beklagar detta men respekterar givetvis markägarens omdöme. Betalda startavgifter kommer att betalas tillbaka.

VFK:s styrelse

 


Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens vårprov i Falköping den 9 april 2022

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till fältprov den 9 april, 2022. Provet kommer att äga rum i Falköpingstrakten där vi hoppas få se många fina prestationer.

 

Program

Lördag 9 april Ukl/Ökl

 

Samling

Tid och plats meddelas här via VFK:s webbsajt.

 

Begränsningar

Max ett parti UKL/ÖKL. Vid överteckning tillämpas begränsningar enligt FA:s jaktprovsregler.

 

Provledare

Martin Hallberg, telefon: 070-947 42 03, mejl: martinhallberg8@hotmail.com

Kommissarie

Susanne Legneskog, telefon: 070-697 45 08, mejl: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Torbjörn Larsson

 

Anmälan

 • Anmälan ifylld på FA:s blankett mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blanketten finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan. Obs! Fotad kopia godtages ej.
Anmälningsavgift
 • 700 kr per start sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5.
 • Ange hundens registreringsnummer, namn, klass och provdag på inbetalning.
 • Betalning från utlandet IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015, BIC/SWIFT: NDEASESS.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angett kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 26 mars ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

 

Startlista

Publiceras här på VFK:s webbsajt.

 

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

 

Varmt välkommen!