Pristagare på Västsvenska fågelhundsklubbens vårprov 6 april 2019

Stort grattis till pristagarna för fina prestationer!

 

2 Ukl Ballydavid Macha & Camilla Paradis

 

2 Ukl och provets bästa unghund Högfjälsshundens Enjoy To Work & Mia Umaerus Kempe

Med på bild är domarelev Kalle Stolt och domare Torbjörn Larsson.

 

3 Ökl Nick & Berit Mattsson

 


Startlista för Västsvenska fågelhundsklubbens vårprov 6 april 2019

 

 

Vi önskar alla startande lycka till!

 


PM och deltagarlistor för Västsvenska fågelhundsklubbens vårprov 6 april 2019

 

Provledare

Gert Jeppsson
Telefon: 070-583 06 26
E-post: gje49@outlook.com

Kommissarie

Pia Jelkeståhl
Telefon: 070-827 27 34
E-post: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Torbjörn Larsson

Domarelev: Kalle Stolt

 

Samling och upprop

Kl 9:00 på parkering vid Björkäng Vägkrog.

Tänk på att ta med apportbevis för de hundar som behöver det och statligt jaktkort. Medhavd lunch äter vi ute i marken.

 

Varmt välkomna!

 

Deltagarlista uppdaterad 2019-03-30

 

Ukl

IRST Ripfinnarens EP Chilli​                      Fredrik Nilsson

EST Högfjällshunden Enjoy To Work.       Mia Umaerus Kempe

ESH Svitjods Troll​​                                     Maria Jansson/Jan Sundberg

PH Rallarjans Achilles​​                               Douglas Larsson

PH Södersjöns Rusty​    ​                            Pia Jelkeståhl

PT Gamekeeper’s Sally​​                             Sara Lindqvist/Magnus Kwant

IRST Ballydavid Macha​​                             Camilla Paradis

 

Ökl

GST Svartekällans Tess​​                            Agneta Stenson/Kent Stenson

PH Lyngberga Mirco​      ​                            Douglas Larsson

ESH Herrskapets Official Champio.          Ewa Josefsson/Leif Josefsson

ESH Danguns Lynx​                                   Susanne Magnusson/Patrik Andersson

PH Carnbrings Tom Collins​                       Martin Hallberg

IRSH Nick                                                  Berit Mattsson

IRSH Grizzly                                              Ylva Lannge

 


Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens vårprov i Halland den 6 april 2019

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till vårprov den 6 april, 2019. Provet kommer att äga rum på marker i Halland.

 

Program

Ett blandparti UKL/ÖKL. Kl 09.00 samling på parkeringen vid Björkäng Vägkrog http://www.bjorkangvagkrog.se/

 

Begränsningar

Max ett parti UKL/ÖKL. Vid överteckning tillämpas FA:s jaktprovsregler.

 

Provledare

Gert Jeppsson, telefon: 070-583 06 26, mejl: gje49@outlook.com

Kommissarie

Pia Jelkeståhl, telefon: 070-827 27 34, mejl: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Torbjörn Larsson

 

Anmälan

 • Anmälan ifylld på FA:s blankett mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blanketten finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
  alternativt i pappersformat i tidningen Avance.
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan.
Anmälningsavgift
 • 650 kr start/dag sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5.
 • Betalning från utlandet IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015, BIC/SWIFT: NDEASESS.
 • Ange hundens namn och registreringsnummer samt ägare på betalningen.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angett kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 23 mars ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

 

PM och startlistor

Publiceras här på VFK:s webbsajt cirka 1 veckan innan provdag.

 

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

 

Varmt välkommen!