Inbjudan till Västsvenska Fågelhundsklubbens vårprov i Halland den 6 april 2019

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkomna till vårprov den 6 april, 2019. Provet kommer att äga rum på marker i Halland.

 

Program

Ett blandparti UKL/ÖKL. Kl 09.00 samling på parkeringen vid Björkäng Vägkrog http://www.bjorkangvagkrog.se/

 

Begränsningar

Max ett parti UKL/ÖKL. Vid överteckning tillämpas FA:s jaktprovsregler.

 

Provledare

Gert Jeppsson, telefon: 070-583 06 26, mejl: gje49@outlook.com

Kommissarie

Pia Jelkeståhl, telefon: 070-827 27 34, mejl: vfk.jaktprov@gmail.com

Domare

Torbjörn Larsson

 

Anmälan

 • Anmälan ifylld på FA:s blankett mejlas till kommissarien: vfk.jaktprov@gmail.com.
 • Blanketten finns för nedladdning på FA:s webbsajt: http://fa-avance.se/ladda-hem/dokument/
  alternativt i pappersformat i tidningen Avance.
 • Vid start i Ökl ska kopia på apportbevis bifogas med anmälan.
 • Förare ska inneha statligt jaktkort.
 • För utlandsregistrerad hund måste kopia på stamtavlan bifogas med anmälan.
Anmälningsavgift
 • 650 kr start/dag sätts in på VFK:s plusgiro 61 93 01-5.
 • Betalning från utlandet IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015, BIC/SWIFT: NDEASESS.
 • Ange hundens namn och registreringsnummer samt ägare på betalningen.
 • Kontroller av betald medlemsavgift kan komma att utföras.
 • OBS! Eventuell återbetalning görs endast om du angett kontonummer och bank på anmälningsblanketten.
 • Eventuella anspråk på återbetalning av anmälningsavgift hänvisas till FA:s jaktprovsregler.
Sista anmälningsdag

Senast den 23 mars ska anmälningsblankett och avgift vara tävlingsledningen tillhanda.

 

PM och startlistor

Publiceras här på VFK:s webbsajt cirka 1 veckan innan provdag.

 

Provledningen reserverar sig för eventuella ändringar.

 

Varmt välkommen!