2018

Info kommer senare …..


2017

Välkommen till Vårprov i Halland 1 April 2017

Provledare: Gert Jeppsson 070-583 06 26
gje49@outlook.com

Kommissarie: Susanna Mattsson 073-073 57 20
susanna@oljehallen.se

Domare: Thorbjön Larsson
1 parti UKL/ÖKL

Anmälan: OBS! Använd nya blanketten som ligger på FA´s hemsida.
Mejlas till vfk.jaktprov@gmail.com eller postas till:
Susanna Mattsson, Svinbohult 220, 451 93 Uddevalla

OBS!! För utländska hundar måste kopia på stamtavlan bifogas anmälan.

Avgift jaktprov: 600 SEK/start. Inbetalas på VFK´s plusgirokonto 619301-5. Ange tydligt vilken hund (namn & reg.nr) samt vilken klass anmälan avser.

Vänligen fyll i bank och kontonummer för eventuell återbetalning av startavgift!

Utlandsbetalningar: IBAN: SE46 9500 0099 6042 0619 3015 BIC/SWIFT: NDEASESS

Sista anmälningsdag: Senast den 18 mars ska anmälan och avgift vara arrangören tillhanda.

Begränsningar: 1 parti UKL/ÖKL. Vid överteckning tillämpas FA´s regler.
PM: Kommer på hemsidan ca 1 vecka innan.