Domarändring till provet i Falköping

P.g.a sjukdom har vi tvingats att byta domare och det blir som följer!

VFK´s blandparti 25/9 döms av Björn Meijel.

SPK´s blandparti 26/9 döms av Thore Larsson