Skogsfågeldag den 23/3, Varnhemstrakten

Västsvenska Fågelhundsklubben hälsar varmt välkommen till en skogsfågeldag tillsammans med Eric Ringaby lördagen den 23 mars, 2019. Dagen kommer att äga rum i Varnhemstrakten med föreläsning i Ljungstorp bygdegård och därefter exkursion i markerna. Det här är en övning utan hundsläpp.

Eric Ringaby är välkänd inom forskningen på skogsfågel. Efter utbildning till viltmästare hamnade han vid Skogshögskolan i Garpenberg och hade dessa skogar som arbetsplats i drygt 35 år. Mycket tid ägnades åt insamlande av data till tjäderforskningen. Efter hand vidgades vyerna och fältarbetet har i slutändan omfattat nästan hela Sverige.

 

Program

Vi får först ett föredrag av Eric Ringaby därefter en enkel sopplunch och sedan följer en exkursion i markerna. Föredragat start kl 9:30 och vi beräknar avsluta dagen cirka kl 15.

 

Plats

Vi kommer att hålla till i Ljungstorp bygdegård mellan Skara och Skövde. Se vägbeskrivning nedan.

 

Anmälan

Anmälan görs till Gert Jeppsson på telefon 070-583 06 26. Vi behöver din anmälan senast onsdagen den 20 mars.

 

Pris

Priset är 500 kr och önskar du sopplunch kostar den 50 kr. Betalning görs till VFK:s plusgiro konto 61 93 01-5.

 

Varmt välkommen!

 

Vägbeskrivningar

Från Skara. Kör väg 49 mot Skövde. Efter ca 14 km börjar Billingen. Sväng av vägen vid skylt Ljungstorp och följ vägen uppför Billingen ca 500 meter. På höger sida ligger Ljungstorp bygdegård.

Från Skövde. Kör väg 49 mot Skara. Efter ca 10 km, när ni kommit över Billingen, sväng av vägen vid skylt Ljungstorp och följ vägen uppför Billingen ca 500 meter. På höger sida ligger Ljungstorp bygdegård.