Statligt jaktkort

Statligt Jaktkort på FAs jaktprov och FAs Jaktprovsregler 170101-
JAKTPROVSREGLER vid Jaktprov för Brittiska Stående Fågelhundar

Gäller från 20170101-

Anmälan och villkor för deltagande.

Anmälaren svarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Anmälan till jaktprov ska innehålla samtliga korrekta uppgifter, begärda intyg, protokoll och blanketter. Komplett anmälan och fastställda avgifter ska vara mottagaren tillhanda senast den dag som fastställts av arrangören.

Förare:
· ska ha betalt statlig viltvårdsavgift enligt Jaktförordningen 1987:905 §49