Sten Johansson – en profil i Hundsverige!

Sten Johansson, som är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Svanesund på Orust, har tidigare i år firat sin 90:e födelsedag! Sten, som alltså föddes 1930, fick tidigt lära sig att arbeta och dagligen umgås med djuren på gården där han växte upp. Då handlade det kanske inte så mycket om hundar men han betonar gärna nyttan han har haft av att växa upp med djur som ett naturligt inslag och hur detta givit honom förmågan att kunna ”läsa” av dem, något han sedan haft stor nytta av i sitt liv med hundar.  Redan i 4-5 års åldern dök den första settern upp i hans närhet, det var en granne som lät den lille Sten åka skrinda efter en engelsk setter. När han sedan blev vittne till en fågeltagning på grannens mark så visste Sten vad han ville ha!  Sin första egna engelska setter köpte han 1947 från Erik Fritzon i Rångedala, det var en hane vid namn Priffe som Sten hade mycket glädje av. Det var bl.a. med Priffe som Sten, med gott resultat, 1950 bevistade sin första utställning som ägde rum i Göteborg och dömdes av Gillis Karlbrink.

När han 1949 skaffade sig traktor och fick uppdrag på gårdarna runt omkring ökade också möjligheten till tränings marker bl.a. i byarna Burås, Hals och Mölneby. Det fanns vid den här tiden gott om vilda rapphöns och när en granne planterade in fasaner blev det fina träningsmöjligheter både på rapphöns och fasaner. Med nästa engelsk setter, som hette Misti och var dotter till Priffe, startade Sten 1957 i Kode på sitt första jaktprov och erhöll ett andra pris. Nästa hund hette Jana och var resultatet av ett möte mellan Misti och en irländsk setter, efter det dök det upp en pointer och även ett par vorsteh men sedan har Sten hållit sig till engelsk setter och många är det som under årens lopp hittat vägen till Orust och Sten för att få hjälp med sina hundar.
Vi har vid tillfälle, ända in i nutid, fått höra Sten tala om sitt fantastiska liv med hundar, hur man dresserar och inte minst hur man lär dem apportera.

Efter en lång resa ifrån bohusländska Orust först med bil till Gällivare, vidare med rälsbuss till Fjällåsen och sedan med bil igen för att nå målet, Killinge, var Sten 1958 med på sin första fjälljakt som utgick ifrån Killinge utanför Kiruna. Fjälljakter blev det sedan årligen och mellan 1983 – 2006 var han bl.a. hundförare åt vår kung Karl XVI Gustav. Sten lärde känna de svenska fjällen, träffade nya människor och blev  bl.a. bekant med samerna i Mittådalen. Senaste fjälljakten ägde rum 2012 då Sten och sondottern Anna jagade tillsammans.

De svenska godsen bjöd vid den här tiden ofta in till jakt och under 30år, från 1979 – 2009, var Sten hundförare vid Sperlingsholms gods i Halland. Vi sidan av detta var han också hundförare för H.M. Konungens Jaktklubb i 23 år, från 1983-2006.

1967 var Sten, tillsammans med ett antal andra gentlemän, med och bildade Västsvenska Fågelhundsklubben. Initiativtagare var Rolf Brodén som också blev klubbens första ordförande.

1974 var Sten nere hos Börje Möllerström ( Buller ), kennel Österlens, för att köpa en valp, Österlens Rassla. Samtidigt fanns där en hanvalp som Sten gärna vill ha men som Börje inte var villig att sälja. Tack vare sin snabbtänkta hustru, Birgitta, som lyckades övertyga Börje om att det var hon som ville ha hunden så gav han med sig och hon fick till slut köpa den. När Börje lite provokativt frågade Birgitta om hon hade pengar så det räckte för köpet så klargjorde Birgitta bestämt att hon hade då checkhäftet med sig så det var inget problem!

Hunden som kallades Zack blev den hund som Sten fick mest placeringar med. Zack blev också, som den andra engelska setter hanen i Sverige, dubbelchampion. Den första var Skottebo Sport som för övrigt också pryder omslaget på Setterklubbens bok till 100 års jubiléet. Morfar till Zack, Krometer Ciro, importerades av Setterklubben till Sverige. Zack blev 14 år.

Sten blev med åren framgångsrik med sina hundar på prov, han startade på 56 prov under åren 71-83 och erhöll 32 placeringar.

Men som bekant finns det bakom varje framgångsrik man en stark kvinna och i Stens fall heter hon Birgitta, hans trogna följeslagerska sedan många år och förutan, vilket Sten bedyrar, inget av det här hade varit möjligt!

 

Vi, medlemmar i VFK, sänder ett sent Grattis till 90år!

Vid pennan,
Inger Östh och Gert Jeppsson