Västsvenska Fågelhundsklubbens utställning i Skara

Västsvenska Fågelhundsklubben inbjuder till utställning för samtliga Brittiska stående fågelhundar i Skara lördagen den 30 maj 2015.

Domare: Marie Nylander
Kommissarie: Inger Östh, Skårby 620, 442 93 Kareby.

Uppl. Inger Östh 0303-22 27 89 / 070 569 71 72
Katarina Hansson 0524-102 15 / 070 483 24 09
Blanketter: Använd FA:s blankett som ifylld sändes till Inger.
eller mejla: vfk.utstallning@gmail.com

Avgift:
Valpklass ( inoff ) 6-9 mån. 150:-
Veteran / Champion 150:-
Övriga klasser 250:-

Insättes på VFK:s postgiro 61 93 01 – 5
OBS! ange hundens namn och ras på talongen.

Sista anmälningsdag 20 maj, då skall ifylld blankett och avgift vara kommissarien tillhanda.

Välkomna!